Tenten

Les kon niet worden geladen:

Bespreek met de kinderen de verschillende vormen en functies die tenten kunnen hebben en laat ze daarna zelf een tent maken van stokjes en textiel.

Klaarleggen: