Storm op zee

Les kon niet worden geladen: Geen authorisatieid meegekregen, verbind aub via de portal

Laat de kinderen een schilderij maken van de woeste golven tijdens een storm op zee. Hierbij leren ze met behulp van toetsen dekkend schilderen en mengen.

Klaarleggen: