Letterstad

Les kon niet worden geladen:

Laat de kinderen een stad tekenen waarin op speelse wijze lettervormen verwerkt zijn, zodat ze leren lettervormen te herkennen en ritme en decoratie toe te passen door het herhalen van vormen. Laat ze deze stad inkleuren met oliekrijt- en ecolinetechniek.

Klaarleggen: