In een Oosterse stad

Les kon niet worden geladen:

De kinderen ontwerpen en maken door middel van sjablonen en spattechniek een oosterse stad en gebruiken hierbij vormherhaling en overlapping.

Klaarleggen: