In een Oosterse stad

Les kon niet worden geladen: Geen authorisatieid meegekregen, verbind aub via de portal

De kinderen ontwerpen en maken door middel van sjablonen en spattechniek een oosterse stad en gebruiken hierbij vormherhaling en overlapping.

Klaarleggen: