Gekostumeerd portret naar Hals

Les kon niet worden geladen:

De kinderen maken een eigen pronkkostuum. En laten zich fotograferen zoals Frans Hals voorname mensen portretteerde in zijn tijd.

Klaarleggen: