Gekostumeerd portret naar Hals

Les kon niet worden geladen: Geen authorisatieid meegekregen, verbind aub via de portal

De kinderen maken een eigen pronkkostuum. En laten zich fotograferen zoals Frans Hals voorname mensen portretteerde in zijn tijd.

Klaarleggen: