Een voetballer in actie

Les kon niet worden geladen:

De kinderen maken van papier een silhouet van een voetballer in actie.

Klaarleggen: