Een voetballer in actie

Les kon niet worden geladen: Geen authorisatieid meegekregen, verbind aub via de portal

De kinderen maken van papier een silhouet van een voetballer in actie.

Klaarleggen: