Een tuin van Toorop

Les kon niet worden geladen: Geen authorisatieid meegekregen, verbind aub via de portal

De kinderen maken naar het voorbeeld van de pointillistische werken van Jan Toorop zelf een prachtige tuin.

Klaarleggen: