Een tuin van Toorop

Les kon niet worden geladen:

De kinderen maken naar het voorbeeld van de pointillistische werken van Jan Toorop zelf een prachtige tuin.

Klaarleggen: