De lichtval van Rembrandt

Les kon niet worden geladen:

De kinderen maken een licht portret op donker papier, geinspireerd op het werk van Rembrandt van Rijn.

Klaarleggen: