Een maquette van Dudok

Les kon niet worden geladen:

De kinderen maken een maquette van een gebouw, geïnspireerd door de architect Willem Marinus Dudok.

Klaarleggen: