Een lekkere schotel

Les kon niet worden geladen: Geen authorisatieid meegekregen, verbind aub via de portal

Praat n.a.v. de platen met de kinderen over verschillende soorten eten en hoe dat eruit ziet. Laat ze vervolgens zelf een bord eten maken van klei.

Klaarleggen: