Huishouden van Jan Steen

Les kon niet worden geladen: Geen authorisatieid meegekregen, verbind aub via de portal

De kinderen maken een tekening van hun eigen klas naar het voorbeeld van Jan Steen.

Klaarleggen: