Een heel mooie hoed

Les kon niet worden geladen:

Bespreek n.a.v. de praatplaten verschillende hoofdbedekkingen. Laat de kinderen vervolgens een origineel hoofddeksel ontwerpen en maken van papier en karton.

Klaarleggen: