De koning gaat verhuizen

Les kon niet worden geladen:

De kinderen gaan een goedgevulde compositie opbouwen met behulp van niet geijkte vormen en versieringen. Ter inspiratie kan het gedicht "De koning gaat verhuizen" gebruikt worden.

Klaarleggen: