De koning gaat verhuizen

Les kon niet worden geladen: Geen authorisatieid meegekregen, verbind aub via de portal

De kinderen gaan een goedgevulde compositie opbouwen met behulp van niet geijkte vormen en versieringen. Ter inspiratie kan het gedicht "De koning gaat verhuizen" gebruikt worden.

Klaarleggen: